Tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk có 143 sản phẩm OCOP đạt từ 3 – 4 sao

Sáng 14/8, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tuyên truyền, triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn; PGS, TS. Trần Văn Ơn, chuyên gia Chương trình OCOP quốc gia và

Chi tiết

Đắk Lắk: Khi OCOP tham gia làm du lịch

Tham gia làm du lịch với tư cách là một sản phẩm (quà tặng, lưu niệm) cho du khách khi đến Đắk Lắk, Chương trình OCOP đã từng bước góp phần thúc đẩy “ngành công nghiệp không khói” ở đây phát triển theo hướng bền vững và đa dạng hơn.

Chi tiết

Đắk Lắk: Khi hợp tác xã tham gia làm du lịch

Dựa trên tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, đến nay đã có một số hợp tác xã (HTX) sản xuất và kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xúc tiến kết nối với các đơn vị làm du lịch để khai thác, phát triển

Chi tiết

Đắk Lắk: “Quả ngọt” từ OCOP

Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) đã trở thành một trong những chương trình phát triển kinh tế quan trọng của Đắk Lắk. Những sản phẩm OCOP được các chủ thể nâng tầm để đáp ứng yêu cầu thị trường và vươn ra chinh phục thị trường thế giới.

Chi tiết