Tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 8/KH-UBND ngày 11/01/2024 về việc triển khai thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.

Chi tiết

Đắk Lắk: Hỗ trợ đầu tư xây dựng 2 điểm đến du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Buôn Tơng Jú (xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột) và buôn Jun (thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) là hai buôn của tỉnh được hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu, theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.

Chi tiết

Gia tăng giá trị cho sản phẩm OCOP tại Đắk Lắk

Đắk Lắk nằm ở Trung tâm vùng Tây Nguyên, là tỉnh có tiềm năng, lợi thế lớn về phát triển nông nghiệp với nhiều sản phẩm nông sản chủ lực của quốc gia như cà phê, cao su, tiêu, ca cao. Đắk Lắk thuận lợi trong việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với du lịch nông thôn.

Chi tiết