Tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk: “Khoảng trống” trong phát triển bền vững du lịch cộng đồng

Du lịch cộng đồng mang lại nhiều lợi ích thiết thực, nhất là việc tạo sinh kế cho người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gắn với việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của mỗi cộng đồng dân tộc. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm sao phát triển một cách bền vững cho loại hình du lịch này.

Chi tiết

Đắk Lắk: Nông sản làm du lịch

Với diện tích cây trồng hằng năm hơn 679.000 ha, nông dân Đắk Lắk đã tạo ra nhiều loại nông sản có giá trị như: cà phê, ca cao, hồ tiêu, sầu riêng, mắc ca… Từ thế mạnh rất lớn này là điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch nông nghiệp, không chỉ mang lại nguồn lợi kinh tế mà còn là giải pháp hữu hiệu để quảng bá nông sản của tỉnh.

Chi tiết

Đắk Lắk: Khởi động Dự án xây dựng mô hình nông lâm nghiệp và du lịch cộng đồng cải thiện sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 10/5, Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị khởi động Dự án xây dựng mô hình nông lâm nghiệp và du lịch cộng đồng, cải thiện sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Đắk Phơi (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) (gọi tắt là Dự án).

Chi tiết

Đắk Lắk: Trải nghiệm với du lịch “tại chỗ”

Du lịch tại chỗ được định nghĩa là những chuyến vi vu ngay tại quê nhà hoặc gần nơi mình sinh sống, bao gồm các hoạt động như một kỳ nghỉ thông thường nhưng không cần di chuyển nhiều, tiết kiệm được cả thời gian lẫn tiền bạc, đang được nhiều người yêu thích, lựa chọn.

Chi tiết