Đắk Lắk: Hỗ trợ đầu tư xây dựng 2 điểm đến du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Buôn Tơng Jú (xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột) và buôn Jun (thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) là hai buôn của tỉnh được hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu, theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.

UBND tỉnh đã có Quyết định số 2433/QĐ – UBND ngày 16/11/2023 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu buôn Tơng Jú, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột và buôn Jun, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk (Dự án).

Mục tiêu của Dự án nhằm khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển văn hóa cộng đồng, trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số ít người.

Du khách trải nghiệm dệt thổ cẩm tại HTX dệt thổ cẩm Tơng Bông (buôn Tơng Jú, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột)

Buôn Tơng Jú (xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột) và buôn Jun (thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk) sẽ được trang bị nhạc cụ, đạo cụ biểu diễn; hỗ trợ kinh phí mua sắm máy vi tính, bàn ghế đặt máy vi tính và trang thông tin điện tử du lịch, hệ thống thu gom, xử lý rác thải; nhà vệ sinh; lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời; xây dựng, lắp đặt các bảng chỉ dẫn, biển hiệu; cải tạo cảnh quan môi trường… Tuỳ theo tình hình thực tế của mỗi địa phương sẽ có những hạng mục hỗ trợ phù hợp.

Mai Sao

Báo Đắk Lắk – baodaklak.vn