Đắk Lắk: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 8/KH-UBND ngày 11/01/2024 về việc triển khai thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.

Kế hoạch nhằm khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa cho đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng, trong đó ưu tiên các dân tộc ít người; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.


Học viên tham gia Lớp hướng dẫn, truyền dạy dệt thổ cẩm truyền thống của người Êđê (xã Hòa Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) thuộc Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”

Phạm vi thực hiện Dự án tại các huyện, thị xã, thành phố nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; đối tượng thực hiện Dự án là đồng bào các dân tộc thiểu số, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú là người dân thiểu số, cán bộ, công chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội hoạt động ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong đó, các nhiệm vụ cụ thể gồm: khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống, khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản của các dân tộc thiểu số có dân số ít người; xây dựng mô hình văn hóa truyền thống; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể; tổ chức ngày hội giao lưu, liên hoan về các loại hình văn hóa…

Kinh phí thực hiện khoảng 74 tỷ đồng, từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk chủ trì; các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện.

Mai Sao