Huyện Ea Kar – Đắk Lắk: 10 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao

Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm 2023, huyện có 9 chủ thể đăng ký và nộp hồ sơ 12 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP.

Trong đó có 10 sản phẩm đăng ký mới, 1 sản phẩm đã tham gia đánh giá hội đồng cấp tỉnh năm 2022 và 1 sản phẩm đăng ký đánh giá lại.

Trước khi tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Ea Kar đã đi kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất của từng chủ thể về nhà xưởng, khu sản xuất, chế biến sản phẩm, vùng nguyên liệu, hệ thống dây chuyền chế biến sản phẩm, hệ thống xử lý chất thải, bảo vệ môi trường…

Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Ea Kar tiến hành đánh giá, chấm điểm các sản phẩm

Các thành viên Tổ tư vấn tiến hành kiểm tra, đánh giá sản phẩm đủ điều kiện theo Bộ tiêu chí đánh giá hồ sơ và mẫu của 13 sản phẩm. Trên cơ sở đó, Hội đồng của huyện tổ chức chấm điểm đánh giá, xếp loại.

Kết quả, có 4 sản phẩm đạt từ 75,27 đến trên 81 điểm được phân hạng tiêu chuẩn OCOP 4 sao gồm: Gạo bảy hai mốt ST 25, bột ca cao 3 trong 1 Thái Đăng, Socola sữa Thái Đăng, Socola đen Thái Đăng.

Thành viên Tổ tư vấn kiểm tra hồ sơ của các sản phẩm

6 sản phẩm đạt từ 57 đến trên 61 điểm được phân hạng tiêu chuẩn OCOP 3 sao gồm: Trà thảo mộc Xuân Sang, Hạt mắc ca Đắk Lắk, LESON CAFÉ, Sầu riêng cấp đông Lâm Tiến, Bánh hạt cao cấp, Hạt Macca Chuẩn.

2 sản phẩm không đánh giá vì chưa hoàn thiện hồ sơ theo quy định…

Nguyễn Xuân

Báo Đắk Lắk điện tử – baodaklak.vn