Chính sách

Lâm Đồng: Chấm dứt hiệu lực thi hành Quy chế tạm thời về đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh du lịch canh nông

Ngày 4/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp ký ban hành Quyết định số 2386/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực thi hành đối với Quy chế tạm thời về đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Ban hành kèm theo Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 13 ngày 4 năm 2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

Chi tiết

Quảng Trị phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái

(TITC) – Ngày 02/12/2022, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về việc thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Sông Bến Hải – Cầu Hiền Lương. Ảnh: TITC Theo đó,

Chi tiết