du lịch nông thôn

Hà Tĩnh đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng thương mại dịch vụ

TITC – Ngày 17/4/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về việc Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 – 2025. Kế hoạch nhằm cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp

Chi tiết