du lịch nông thôn

Quảng Trị phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái

(TITC) – Ngày 02/12/2022, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về việc thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Sông Bến Hải – Cầu Hiền Lương. Ảnh: TITC Theo đó,

Chi tiết

Bình Phước phấn đấu mỗi địa phương có tối thiểu 02 điểm du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

(TITC) – Ngày 01/6/2023, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND nhằm thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, Chương trình phát triển du lịch nông thôn của Bình

Chi tiết