Tỉnh Yên Bái

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho nông sản Yên Bái

Ngoài hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận, mở rộng thị trường, các sở, ngành, địa phương đã tăng cường hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm cho doanh nhân, tập trung vào hỗ trợ thiết kế xây dựng tờ rơi, thông tin về việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, tư vấn bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hoá… giúp doanh nghiệp quảng bá giới thiệu sản phẩm tới các bạn hàng.

Chi tiết

Yên Bái: Hiệu quả từ mô hình thanh niên DTTS lập nghiệp

Từ phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, nhiều thanh niên người dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Yên Bái đã thành công với các mô hình sản xuất, kinh doanh, khai thác được tiềm năng , thế mạnh của địa phương , qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền…

Chi tiết

Có gì trong sản phẩm OCOP 4 sao ở Yên Bái

Với những tiêu chuẩn, yêu cầu đòi hỏi cao hơn, khắt khe hơn, trong số 237 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP của tỉnh Yên Bái chỉ có 25 sản phẩm được công nhận đạt 4 sao. Đây không chỉ là những sản phẩm mang đặc trưng, có chất lượng của địa phương mà còn có thương hiệu và xây dựng được thị trường.

Chi tiết

Yên Bái: Văn Yên sẽ phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm gắn với phát triển du lịch

Từ nay đến cuối năm, huyện Văn Yên (Yên Bái) sẽ thành lập 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác để hình thành 2 chuỗi liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tằm tại 3 xã; xây dựng kế hoạch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm sinh thái về dâu tằm tại các địa phương có lợi thế.

Chi tiết