Tỉnh Phú Thọ

Cẩm Khê (Phú Thọ): Phát triển sản phẩm OCOP từ thế mạnh chủ lực

Triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trên địa bàn huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) đã khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Chi tiết

Huyện Tam Nông – Phú Thọ: Nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

Thời gian qua, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, bảo tồn, phát huy các giá trị sản phẩm truyền thống trên địa bàn.

Chi tiết

Phú Thọ xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP

Trong những năm qua, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở Phú Thọ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại khu vực nông thôn, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân…

Chi tiết

Phú Thọ: Chương trình OCOP với kinh tế nông thôn

Thời gian qua, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai trên địa bàn tỉnh đã có tác động tích cực đến phát triển kinh tế nông thôn, góp phần chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, có truy xuất nguồn gốc và theo nhu cầu thị trường, tạo nên hướng đi mới, hiện đại, hiệu quả hơn trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, hình thành những sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu địa phương. Đây là yếu tố căn bản cho sự phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Chi tiết

Phú Thọ: Hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP

Ngay sau khi nhận được Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025, huyện Tam Nông đã nhanh chóng triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ chương trình.

Chi tiết

Phú Thọ: Huyện Tân Sơn tập trung xây dựng sản phẩm OCOP

Là huyện miền núi, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chiếm đại đa số, kinh tế chưa phát triển nên đời sống của người dân huyện Tân Sơn còn gặp khá nhiều khó khăn. Trong các giải pháp nhằm giúp bà con phát triển kinh tế, thoát khỏi đói nghèo mà huyện Tân Sơn đưa ra thì việc tập trung đầu tư vào chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm chú trọng.

Chi tiết