Tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ: Chương trình OCOP với kinh tế nông thôn

Thời gian qua, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai trên địa bàn tỉnh đã có tác động tích cực đến phát triển kinh tế nông thôn, góp phần chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, có truy xuất nguồn gốc và theo nhu cầu thị trường, tạo nên hướng đi mới, hiện đại, hiệu quả hơn trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, hình thành những sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu địa phương. Đây là yếu tố căn bản cho sự phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Chi tiết

Phú Thọ: Hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP

Ngay sau khi nhận được Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025, huyện Tam Nông đã nhanh chóng triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ chương trình.

Chi tiết

Phú Thọ: Huyện Tân Sơn tập trung xây dựng sản phẩm OCOP

Là huyện miền núi, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chiếm đại đa số, kinh tế chưa phát triển nên đời sống của người dân huyện Tân Sơn còn gặp khá nhiều khó khăn. Trong các giải pháp nhằm giúp bà con phát triển kinh tế, thoát khỏi đói nghèo mà huyện Tân Sơn đưa ra thì việc tập trung đầu tư vào chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm chú trọng.

Chi tiết

Thanh Sơn – Phú Thọ: Xây dựng thương hiệu từ sản xuất chè an toàn

Với mục tiêu nâng cao chất lượng chè nguyên liệu, hướng đến quy trình sản xuất bền vững, nâng cao giá trị trên diện tích canh tác, Hợp tác xã (HTX) Chè Cẩm Mỹ, xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ áp dụng canh tác chè theo quy chuẩn an toàn VietGAP và đang triển khai kỹ thuật trồng chè hữu cơ, đã mang lại hiệu quả.

Chi tiết

Phú Thọ: Phát triển sản phẩm OCOP trong hợp tác xã

Những năm qua, nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã chủ động, tích cực tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo động lực cho các HTX phát triển.

Chi tiết