Tỉnh Nam Định

Nam Định: Phát huy vai trò của hợp tác xã trong xây dựng sản phẩm OCOP

Cùng với việc củng cố phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Nam Định đã tích cực tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), góp phần đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo động lực phát triển.

Chi tiết

Hải Hậu (Nam Định): Điểm sáng phát triển du lịch cộng đồng

Hải Hậu (tỉnh Nam Định) là huyện ven biển có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, giàu bản sắc văn hóa và là điển hình tiêu biểu toàn quốc về xây dựng nông thôn mới (NTM). Huyện có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình dịch vụ du lịch; trong đó du lịch cộng đồng có sức hấp dẫn, thu hút du khách, đặc biệt là du khách quốc tế, mang lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế bền vững.

Chi tiết

Nam Định: Phát triển nghề làm nước mắm truyền thống

Từ bao đời nay, nước mắm truyền thống thường có mặt trong bữa ăn của mỗi gia đình, trở thành một nét văn hóa ẩm thực của người Việt. Tuy nhiên, gần đây, nước mắm truyền thống đang bị cạnh tranh gay gắt bởi nước chấm công nghiệp. Để bảo tồn và phát triển thương hiệu nước mắm truyền thống, các cơ sở sản xuất nước mắm đang nỗ lực để gìn giữ, xây dựng, khẳng định thương hiệu và tìm cách mở rộng thị trường.

Chi tiết

Nam Định: Dấu ấn Chương trình OCOP

Qua 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) của tỉnh Nam Định đã đạt được những quả tích cực đáng ghi nhận, được Trung ương đánh giá cao và tạo nguồn lực tại chỗ để xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu…

Chi tiết

Nam Định: Huyện Vụ Bản tạo động lực phát triển sản phẩm OCOP

Nhằm khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế về sản phẩm nông sản và các sản phẩm truyền thống, những năm qua, huyện Vụ Bản (Nam Định) đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và các xã, thị trấn tích cực đồng hành, hỗ trợ để chủ thể tham gia xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu nông sản địa phương, mang lại thu nhập cao hơn cho người dân.

Chi tiết