Đắk Lắk: Có 17 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao và tiềm năng 5 sao

Sau hai ngày (09 và 10/4) tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, Hội đồng OCOP cấp tỉnh đã công bố những sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh trong năm 2024.

Sau khi xem xét, đánh giá hồ sơ của 22 sản phẩm thuộc 11 chủ thể ở 6 địa phương (gồm các huyện Cư M’gar, Ea Kar, Cư Kuin, Ea H’leo, Krông Năng và TP. Buôn Ma Thuột), Hội đồng OCOP cấp tỉnh đã chọn được 17 sản phẩm để xếp hạng sản phẩm OCOP đợt này.

Sản phẩm OCOP Cà phê Chồn Kiên Cường đạt tiêu chuẩn tiềm năng 5 sao.
Các sản phẩm OCOP tham gia đánh giá, phân hạng cấp tỉnh

Trong đó có 15 sản phẩm đạt từ 78,66 – 83,54 điểm, được công nhận sản phẩm đạt 4 sao và 2 sản phẩm tiềm năng 5 sao là Cà phê Chồn Kiên Cường của Công ty TNHH MTV Kiên Cường (TP. Buôn Ma Thuột) đạt 95,64/100 điểm và Hạt mắc ca Đắk Lắk cao cấp của Công ty Cổ phần Damaca Nguyên Phương (huyện Krông Năng) đạt 100/100 điểm.

Hội đồng OCOP cấp tỉnh sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt và ra quyết định công nhận đối với sản phẩm đạt 4 sao.

Đối với 2 sản phẩm tiềm năng 5 sao, sẽ tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng OCOP cấp Trung ương xem xét đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao.

Minh Thuận

Báo Đắk Lắk – baodaklak.vn