Tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh: Xây dựng vùng nguyên liệu OCOP

Sau hơn 5 năm triển khai, Chương trình OCOP tại Bắc Ninh đem đến những chuyển biến tích cực trong quá trình nâng cao chất lượng, thương hiệu của nhiều sản phẩm. Thị trường rộng lớn hơn, sản lượng tăng cao đòi hỏi các chủ thể, cơ sở, doanh nghiệp phải xây dựng vùng nguyên liệu theo hướng liên kết chuỗi và bền vững hơn.

Chi tiết

Bắc Ninh: Sản phẩm OCOP Tiên Du vươn tầm

Sau hơn 4 năm triển khai Chương trình mỗi xã, thị trấn một sản phẩm (OCOP), huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh có 20 sản phẩm được công nhận đạt chất lượng từ 3 sao trở lên sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Các sản phẩm sau khi được công nhận đều có sự mở rộng về quy mô sản xuất, thị trường tiêu thụ; nâng cao chất lượng, cải thiện mẫu mã sản phẩm và tăng hiệu quả kinh tế cho các chủ thể. Để các sản phẩm OCOP khẳng định giá trị, nâng tầm chất lượng cần những giải pháp, nỗ lực hơn nữa từ các đơn vị chức năng, chủ thể sản phẩm.

Chi tiết

Bắc Ninh: Hình thành các HTX làm du lịch

Qua hơn 6 tháng triển khai, Đề án “Xây dựng thí điểm sản phẩm OCOP về du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025” đang được các cấp, ngành tích cực triển khai, cụ thể hóa. Chung tay thực hiện nhiệm vụ này, Liên minh HTX tỉnh tập trung vận động thành lập các HTX

Chi tiết

Bắc Ninh: Nâng tầm sản phẩm nông nghiệp, làng nghề

Những năm gần đây, thị xã Quế Võ (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) quan tâm, chú trọng xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp. Nhờ đó, giúp quản lý tốt hơn về chất lượng sản phẩm, tăng khả năng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả kinh tế và thu nhập cho nông hộ, góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong ngành nông nghiệp, khai thác thế mạnh của địa phương.

Chi tiết

Bắc Ninh: Định hình sản phẩm OCOP du lịch

OCOP du lịch là sản phẩm thuộc nhóm “dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng” trong chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Phát triển sản phẩm OCOP du lịch không những giúp người dân các địa phương hưởng lợi mà còn là hình thức quảng bá hữu hiệu, hình ảnh văn hóa, con người một cách gần gũi và chân thực nhất đến du khách.

Chi tiết