Tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh: Điểm nhấn du lịch Phù Lãng

Thành lập trong bối cảnh làng nghề gốm cần cải tiến, các hộ làm gốm cần có sự liên kết sản xuất và tiêu thụ để phát triển trong thời đại mới, HTX Dịch vụ và du lịch gốm Phù Lãng (thị xã Quế Võ, Bắc Ninh) được kỳ vọng trở thành điểm nhấn quan trọng cho sự phát triển của làng nghề gốm truyền thống. Đây cũng là nội dung nhằm cụ thể hóa Đề án “Xây dựng thí điểm sản phẩm OCOP về du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025”.

Chi tiết

Bắc Ninh: Tháo gỡ khó khăn trong gia hạn, tái công nhận sản phẩm OCOP

Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (chươg trình OCOP) tỉnh Bắc Ninh được triển khai từ năm 2019 đã khơi dậy tiềm năng, lợi thế của các địa phương về đặc sản, làng nghề gắn với tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, giúp gia tăng giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, để sản phẩm OCOP thực sự phát huy giá trị, vươn tầm hơn nữa cần tháo gỡ một số nút thắt trong gia hạn, tái công nhận sản phẩm.

Chi tiết

Bắc Ninh thí điểm 3 sản phẩm OCOP du lịch giai đoạn 2023-2025

Với quan điểm phát triển du lịch bền vững, du lịch xanh và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, tỉnh Bắc Ninh đang triển khai Đề án Xây dựng thí điểm sản phẩm OCOP du lịch giai đoạn 2023-2025 tại 3 làng nghề, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết

Bắc Ninh: Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án OCOP du lịch

Sáng 17/4, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2024 và Đề án thí điểm OCOP du lịch tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2023 – 2025. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự, chủ trì.

Chi tiết

Bắc Ninh: Xây dựng vùng nguyên liệu OCOP

Sau hơn 5 năm triển khai, Chương trình OCOP tại Bắc Ninh đem đến những chuyển biến tích cực trong quá trình nâng cao chất lượng, thương hiệu của nhiều sản phẩm. Thị trường rộng lớn hơn, sản lượng tăng cao đòi hỏi các chủ thể, cơ sở, doanh nghiệp phải xây dựng vùng nguyên liệu theo hướng liên kết chuỗi và bền vững hơn.

Chi tiết