Bắc Ninh: Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án OCOP du lịch

Sáng 17/4, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2024 và Đề án thí điểm OCOP du lịch tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2023 - 2025. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự, chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, qua rà soát, đến tháng 4/2024 toàn tỉnh có 02 xã Hoài Thượng và Mão Điền, thị xã Thuận Thành đạt 19 tiêu chí NTM nâng cao; có 32 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí; 36 xã đạt từ 10 -14 tiêu chí NTM nâng cao. Số tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao bình quân là 14,54 tiêu chí/xã.

Căn cứ Bộ tiêu chí tại Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Bắc Ninh, hiện toàn tỉnh có 05/70 xã (chiếm 7,1%) đạt chuẩn NTM nâng cao. Hơn nữa, chưa có xã nào được công nhận theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh ban hành Tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu và các Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2022 – 2025; trong khi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, nhiệm vụ đến hết năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị

Về Đề án OCOP du lịch, tỉnh thí điểm xây dựng 03 điểm du lịch trải nghiệm tại làng nghề tranh dân gian Đông Hồ (phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành); làng nghề gốm Phù Lãng (xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ); làng Quan họ Viêm Xá (phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh). Đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện các nội dung công việc trong Đề án, lập chủ trương đầu tư 03 dự án; thành lập được 03 HTX OCOP du lịch: HTX dịch vụ và du lịch Gốm Phù Lãng; HTX du lịch tranh Đông Hồ và HTX dịch vụ và du lịch Viêm Xá.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp liên quan đến tiêu chí về giao thông, môi trường, thiết chế văn hóa, thông tin – truyền thông…nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh năm 2024 và những năm tiếp theo. Một số ý kiến đề nghị mở rộng các sản phẩm OCOP du lịch để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Công Trình báo cáo tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng NTM nâng cao tại nhiều địa phương còn chậm; Trên cơ sở ý kiến các Sở, ngành liên quan, các địa phương và thực tiễn, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh thay đổi các tiêu chí, nhất là các tiêu chí cứng cho phù hợp và giao chỉ tiêu hoàn thành xây dựng NTN nâng cao cho từng huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, rà soát, tổng hợp kết quả xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2024.

Khẩn trương có hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tự rà soát, đánh giá kết quả các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, đảm bảo không hình thức và tạo phong trào thi đua xây dựng NTM thiết thực, hiệu quả. Các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện hồ sơ, gửi Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chậm nhất trước ngày 30/6/2024 đề trình UBND tỉnh xem xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Thuận Thành Nguyễn Văn Thược phát biểu tại Hội nghị

Đối với Đề án OCOP du lịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương, đơn vị tư vấn khẩn trương triển khai các dự án sau khi được UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các HTX OCOP du lịch nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đồng thời, hướng dẫn các huyện, thành phố còn lại đăng ký xây dựng các sản phẩm OCOP du lịch xong trong quý III/2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường quảng bá các điểm du lịch trải nghiệm làng nghề đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

H.T

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh – bacninh.gov.vn