Phát triển bền vững, bao trùm và đa giá trị

Du lịch nông thôn

Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Du lịch nông thôn

Du lịch bền vững - Du lịch tương lai

Du lịch nông thôn (Rural Tourism) được hiểu là loại hình du lịch diễn ra ở khu vực nông thôn, thường có quy mô kinh doanh nhỏ, không gian mở, được tiếp xúc trực tiếp và hòa mình vào thiên nhiên, gắn với những đặc điểm tiêu biểu ở khu vực nông thôn, những di sản văn hóa xã hội và văn hóa truyền thống ở làng xã…; thể hiện đặc tính đa dạng về môi trường, kinh tế, lịch sử, địa điểm của mỗi vùng nông thôn.

Các loại hình Du lịch nông thôn

Du lịch sinh thái

Du lịch sinh thái là hình thức du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hoá địa phương, có sự tham gia của cộng đồng nhằm phát triển bền vững.

Du lịch cộng đồng

Du lịch cộng đồng là một loại hình du lịch nhấn mạnh tính bền vững của môi trường và xã hội. Các cộng đồng đưa ra quyết định và xây dựng chương trình một cách tự chủ.

Du lịch canh nông

Du lịch canh nông là loại hình du lịch phục vụ du khách dựa trên nền tảng của hoạt động sản xuất nông nghiệp theo phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại, với mục tiêu giải trí, giáo dục và nâng cao tri thức.

Quảng Trị: Thu hút du khách bằng sản phẩm lưu niệm

Sản phẩm lưu niệm là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tăng sức hấp dẫn, khuyến khích chi tiêu và quảng bá hình ảnh du lịch, điểm đến hiệu quả. Quảng Trị sở hữu các thế mạnh du lịch như bãi biển đẹp, các khu bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch

Xem tiếp

GIỚI THIỆU

Chuyên trang quảng bá du lịch nông thôn

Chuyên trang quảng bá du lịch nông thôn trên website du lịch quốc gia của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thuộc Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt theo Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

CẦN CUNG CẤP THÔNG TIN?

Liên hệ với chúng tôi để đăng ký quảng bá, xúc tiến sản phẩm du lịch nông thôn