Tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang: Phú Quốc phát triển sản phẩm OCOP

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp trong tỉnh Kiên Giang và đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận, tạo nên bước ngoặt trong phát triển nông thôn. TP Phú Quốc (Kiên Giang) cũng không ngoại lệ, đang tập trung phát triển sản phẩm OCOP thúc đẩy kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Chi tiết

Kiên Giang: Giồng Riềng chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với phát huy giá trị các sản phẩm OCOP

Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung vừa có buổi làm việc với UBND huyện Giồng Riềng về tình hình phát triển kinh tế – xã hội 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu

Chi tiết