Kiên Giang: Phú Quốc vượt chỉ tiêu trong phát triển sản phẩm OCOP, góp phần tích cực để phát triển du lịch

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025 Phú Quốc (Kiên Giang) phát triển ít nhất 10 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Đến nay, sau gần 3 năm quyết tâm thực hiện, Phú Quốc có 49 sản phẩm OCOP được xét và công nhận; các tiêu chuẩn về sản phẩm OCOP đều vượt xa chỉ tiêu đề ra.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 (Chương trình OCOP) là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp và nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Khu trưng bày sản phẩm của Kiên Giang tại “Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2023”

Khu trưng bày sản phẩm của Kiên Giang tại “Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2023” (Ảnh: Quốc Giang)

Theo đó, vừa để góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, vừa thúc đẩy phát triển sản xuất gắn với sơ chế, chế biến sản phẩm, tạo ra những sản phẩm đặc thù của địa phương, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn phù hợp, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Tháng 11/2020, Phú Quốc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chương trình OCOP” giai đoạn 2021-2025, phát triển sản phẩm OCOP theo các chỉ tiêu: ít nhất 10 sản phẩm mới (bình quân 01 sản phẩm/xã, thị trấn) đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao cấp tỉnh và 1-2 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao.

Để thực hiện Chương trình OCOP đạt hiệu quả, lãnh đạo thành phố Phú Quốc đã tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Ngoài xây dựng hệ thống tổ chức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước trong hệ thống OCOP ở cấp huyện, cấp xã, cán bộ quản lý hợp tác xã, chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh về phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển thị trường,… Phú Quốc ưu tiên phát triển các nhóm ngành hàng chủ lực, có lợi thế, phát triển du lịch, dịch vụ của địa phương. Đồng thời, cùng với các doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá; mỗi năm khuyến khích, tạo điều kiện cho hàng chục doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến quảng bá do các cơ quan liên quan tổ chức trong và ngoài nước; tập trung nâng cấp các sản phẩm OCOP để có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường nội địa và xuất khẩu.

Đặc biệt, chính quyền thành phố Phú Quốc còn chỉ đạo thành lập Phòng trưng bày sản phẩm OCOP và các sản phẩm địa phương tại trung tâm thành phố (vào tháng 5/2021), đây là một trong những giải pháp thiết thực, hiệu quả vừa để quảng bá sản phẩm, vừa là nơi tin cậy để du khách trong và ngoài nước mua sắm,… Là các doanh nghiệp thường xuyên tham gia hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại trong, ngoài nước và có sản phẩm tại Phòng trưng bày sản phẩm OCOP – Phú Quốc, chủ doanh nghiệp nước mắm Kim Hoa, Huỳnh Khoa, Thanh Quốc – Phú Quốc cùng cho biết: Ngoài việc tiếp tục cải tiến hoạt động, cải thiện, nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, nâng tầm giá trị sản phẩm. Thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến của tỉnh Kiên Giang, của thành phố Phú Quốc, các doanh nghiệp đã thường xuyên tham gia. Như vừa qua, tại “Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2023”, sản phẩm của các doanh nghiệp được tiêu thụ khá tốt,… Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Phú Quốc khi thành lập Phòng trưng bày sản phẩm OCOP, đã tạo điều kiện quảng bá và tiêu thụ hiệu quả các sản phẩm của Phú Quốc…

 

Ông Nguyễn Huỳnh Anh Khoa, Giám đốc, Công ty TNHH kinh doanh nước mắm Huỳnh Khoa- Phú Quốc bên gian hàng trưng bày sản phẩm tại “Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2023”

Ông Nguyễn Huỳnh Anh Khoa, Giám đốc, Công ty TNHH kinh doanh nước mắm Huỳnh Khoa- Phú Quốc bên gian hàng trưng bày sản phẩm tại “Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2023” (Ảnh: Quốc Giang)

Từ sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự đồng lòng của doanh nghiệp, kết quả đến hết năm 2022, Phú Quốc có 30 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 06 sản phẩm đã được công nhận 5 sao (Nước mắm Thanh Quốc các loại 38, 40, 43 độ đạm; Nước mắm Khải Hoàn các loại 38, 40, 43 độ đạm) và 13 sản phẩm đạt 4 sao (Nước mắm Huỳnh Khoa các loại 35, 40, 43, 45 độ đạm; Nước mắm Kim Hoa các loại 35, 40 độ đạm; Nước mắm Khải Hoàn các loại 30, 40 độ đạm; Nước mắm Quốc Vị loại 40 độ đạm; và mắm ruốc ăn liền, tiêu xay, tiêu chín, tiêu chín ngào đường của doanh nghiệp Thanh Quốc).

Và vừa qua, Hội đồng đánh giá, phân hạng OCOP thành phố Phú Quốc tiến hành chấm điểm và đề xuất Hội đồng cấp tỉnh công nhận 19 sản phẩm. Trong đó, 03 sản phẩm tiềm năng 4 sao (gồm Nước mắm truyền thống Quốc Đảo của doanh nghiệp Thanh Quốc các loại 20, 25, 30 độ đạm); 16 sản phẩm đủ điều kiện đạt 3 sao (Nước mắm chỉ dẫn địa lý 43 độ đạm, và nước mắm truyền thống Hồng Đức các loại 30, 35, 40, 43 độ đạm; Nước mắm Đại Đức các loại 40, 43 độ đạm; Nước mắm Phú Hà các loại 35, 40, 43 độ đạm; Nước mắm Phú Quốc Mỹ Hảo; Tiêu sọ và Muối tiêu của doanh nghiệp Thanh Quốc; Muối Hồng Tiêu của doanh nghiệp Biên Hải; Ngọc trai Akoya, Maxima của doanh nghiệp Ngọc Hiền).

Là người trực tiếp tham gia Hội đồng OCOP thành phố Phú Quốc, đồng chí Huỳnh Thanh Liêm, Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn- Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, thành viên Hội đồng OCOP tỉnh cho biết: “Nhờ những lợi thế riêng có mà Phú Quốc có nhiều tiềm năng phát triển sản phẩm OCOP. Cho nên, để phát huy thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu tại chỗ, đặc biệt là các đặc sản, sản vật, sản phẩm làng nghề và dịch vụ du lịch của Phú Quốc, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mạnh dạn tham gia chương trình này, góp phần phát triển Phú Quốc thông qua sản phẩm OCOP, nhất là dịch vụ và ngành nghề của địa phương để gắn với du lịch, kích thích du lịch phát triển hơn”.

Mặc dù, đến nay Phú Quốc đã có 49 sản phẩm OCOP được xét và công nhận, các chỉ tiêu phát triển sản phẩm OCOP đều vượt xa kế hoạch đề ra, nhưng lãnh đạo thành phố vẫn tiếp tục quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo. Phát huy kết quả đạt được; tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp, vận dụng những sáng tạo, những mô hình hiệu quả trong tổ chức sản xuất, kinh doanh, đến tiêu thụ sản phẩm, phát triển sản phẩm OCOP, nâng cao “thương hiệu Phú Quốc”. Để góp phần hoàn thành cùng với các chỉ tiêu khác, nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển Phú Quốc là đô thị, là trung tâm kinh tế du lịch, dịch vụ du lịch sinh thái biển- đảo đặc sắc, phát triển thành khu du lịch quốc gia, với nhiều giá trị khác biệt, chất lượng cao của quốc gia và quốc tế…

Quốc Giang
Cổng TTĐT tỉnh Kiên Giang – kiengiang.gov.vn