Tỉnh Hà Nam

Hà Nam: Sản phẩm OCOP và bản sắc văn hóa địa phương

Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình “mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030”, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hà Nam đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Giờ đây, OCOP được khẳng định giá trị không chỉ là vấn đề kinh tế, môi trường mà còn là văn hóa. Nó chính là niềm tự hào của chủ thể, là câu chuyện tạo ra các giá trị văn hóa để khuyến khích, hấp dẫn, cuốn hút khách hàng.

Chi tiết

Hà Nam khai mạc Tuần lễ giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản, nông sản an toàn

Tối ngày 09/4, tại Rạp chiếu bóng Biên Hòa cũ (đường Biên Hòa, thành phố Phủ Lý, Hà Nam) Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là BCĐ) tỉnh Hà Nam tổ chức khai mạc Tuần lễ giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản, nông sản an toàn năm 2024.

Chi tiết

Hà Nam: Thị xã Duy Tiên phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái

Thị xã Duy Tiên (Hà Nam) hiện có tổng số 4.800 ha đất nông nghiệp, gồm: 3.250 ha đất lúa, 800 ha đất nuôi thủy sản, còn lại là diện tích trồng rau màu, cây ăn quả… Sản xuất nông nghiệp của thị xã đang phát triển theo hướng hiện đại, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường sinh thái. Đồng thời, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực phù hợp với tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là các sản phẩm du lịch nông thôn.

Chi tiết

Hà Nam: Nâng tầm sản phẩm lụa tơ tằm Nha Xá

Làng dệt lụa truyền thống Nha Xá, xã Mộc Nam (thị xã Duy Tiên, Hà Nam) từ lâu đã rất nổi tiếng với sản phẩm lụa tơ tằm. Hiện nay, các sản phẩm đã được nâng tầm cả về mẫu mã, chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Làng nghề đang tạo nên sức sống mới trong quá trình hội nhập và phát triển.

Chi tiết

Hà Nam: Chương trình OCOP – Tạo chuỗi giá trị, nâng tầm sản phẩm

Mặc dù, không phải là một địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế nông nghiệp – nông thôn theo qui mô lớn nhưng những năm qua, cùng với việc thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, chương trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; đặc biệt là sau 4 năm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tạo luồng sinh khí mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn ở Hà Nam.

Chi tiết