Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 – 2025

Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ, vừa qua UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2021-2025.

Theo đó mục tiêu cụ thể đến năm 2025 xây dựng, phát triển điểm đến và hình thành sản phẩm du lịch nông thôn; mỗi huyện, thị xã, thành phố phấn đấu xây dựng ý tưởng 01 điểm du lịch nông thôn gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hoá, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của địa phương; hình thành các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn đảm bảo đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Hà Nam có 01 điểm du lịch nông thôn (du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề…) theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững. Để thực hiện mục tiêu trên UBND tỉnh yêu cầu các ngành liên quan tổ chức Khảo sát đánh giá thực trạng du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh; Lựa chọn, hỗ trợ xây dựng và phát triển điểm du lịch nông thôn; Xây dựng mô hình chuỗi liên kết du lịch nông thôn; Quảng bá, xúc tiến du lịch nông thôn và Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch nông thôn.

Trước mắt Tập trung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức du lịch cho người dân tại các làng nghề, cán bộ quản lý văn hoá – xã hội tại địa phương và các chủ thể có hoạt động kinh doanh du lịch NN- NT. Phát triển du lịch nông thôn sẽ thúc đẩy đồng thời 2 mục tiêu là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững./.

Bích Ngọc
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam – hanamtv.vn