Thành phố Hải Phòng

Hải Phòng: OCOP quảng bá hình ảnh địa phương

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được triển khai tại Hải Phòng với quyết tâm cao từ các cấp, ngành, địa phương và sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng từ người dân 217 xã, phường, thị trấn của thành phố. Mỗi sản phẩm OCOP không chỉ mang đậm nét văn hóa, truyền

Chi tiết

Phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn Hải Phòng

Đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, khai thác thế mạnh về nông nghiệp nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đây là một trong những giải pháp được Hội Làm vườn TP. Hải Phòng triển khai thực hiện, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Chi tiết

Hơn 20 triệu lượt tiếp cận Chợ phiên OCOP Hải Phòng

Ngày 14/10, Thành đoàn Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố hợp tác cùng TikTok-nền tảng video dạng ngắn và các đối tác Vitamin Network, WeZ Media tổ chức “Chợ phiên OCOP Hải Phòng” nhằm xúc tiến thương mại và nâng cao năng lực số của các hộ sản xuất, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Cảng.

Chi tiết

Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế nông thôn ở Hải Phòng: Triển khai hiệu quả Chương trình OCOP

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai tại TP. Hải Phòng từ năm 2018 đến nay, đã khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng giá trị hàng hoá nông sản, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từ đó thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, xóa đói giảm nghèo. Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới có chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Chi tiết

Gạo nếp Tân Trào

Giống lúa Nếp xoắn Tân Trào hiện đang được Trung tâm Tài nguyên thực vật thuộc Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam nghiên cứu phục.

Chi tiết