Phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn Hải Phòng

Đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, khai thác thế mạnh về nông nghiệp nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đây là một trong những giải pháp được Hội Làm vườn TP. Hải Phòng triển khai thực hiện, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Hội Làm vườn TP. Hải Phòng và Hiệp hội Du lịch Hải Phòng vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn thành phố.


Hội Làm vườn TP. Hải Phòng và Hiệp hội Du lịch Hải Phòng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn 

Theo đó, Hội Làm vườn và Hiệp hội Du lịch Hải Phòng sẽ trở thành đối tác để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân du lịch Hải Phòng và các đơn vị thành viên và hội viên Hội Làm vườn Hải Phòng, có những gắn kết, hợp tác, hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh – dịch vụ sản phẩm hàng hóa, phát triển du lịch nông thôn; tăng cường mối liên kết giữa hai Hội; tạo điều kiện trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm hoạt động Hội.

Hai bên cùng hợp tác trong việc cung ứng và bao tiêu sản phẩm của các hội viên Hội Làm vườn Hải Phòng, giúp các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Du lịch Hải Phòng ổn định nguồn sản phẩm rau, củ, quả, thực phẩm sạch và thủy – hải sản đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Cùng nhau tư vấn, thúc đẩy, phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố.


Hội Làm vườn Hải Phòng khảo sát mô hình nông nghiệp, lắng nghe ý kiến chủ sản xuất.

Đồng thời, hai bên cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp hội viên, giúp hội viên tiếp cận thông tin, kiến thức cơ bản, xây dựng mô hình trên các lĩnh vực nông – lâm nghiệp, thủy sản, bảo quản chế biến, môi trường sinh thái, du lịch nông thôn… trong thời kỳ hội nhập.

Kết nối hội viên hai Hội theo từng lĩnh vực ngành nghề, nhằm thúc đẩy lợi thế các doanh nghiệp cùng hợp tác, phát triển. Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Hội giúp đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các hội viên của hai Hội.

Bà Ngô Thị Minh Hà, Chủ tịch Hội Làm vườn TP. Hải Phòng, cho biết, thực hiện Chương trình công tác Hội năm 2023 và kế hoạch chuyên đề về thực hiện xây dựng mô hình vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn giai đoạn 2022-2025, Hội Làm vườn thành phố đã triển khai xây dựng các mô hình vườn kiểu mẫu, đồng thời kết hợp du lịch đáp ứng nhu cầu tham quan học hỏi kinh nghiệm sản xuất của nông dân, nhu cầu trải nghiệm du lịch vườn. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị kinh tế cho người nông dân.

Hội Làm vườn đã kết hợp cùng Sở Du lịch Hải Phòng thăm và khảo sát các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Qua cuộc khảo sát, Hội cũng nắm bắt được ý kiến, khó khăn, vướng mắc của các hộ sản xuất nông nghiệp, để có đánh giá toàn diện về thực trạng phát triển cũng như khuyến nghị các mô hình phát triển nông nghiệp phù hợp và các chính sách hỗ trợ tương xứng.

Hai Hội ký ghi nhớ hợp tác sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, triển khai các mô hình du lịch nông nghiệp, khuyến khích, hướng dẫn người dân tại các vùng nông thôn tham gia phát triển sản phẩm nông nghiệp gắn với du lịch nông thôn.

Phạm Trang
Tạp chí điện tử Kinh tế nông thôn – kinhtenongthon.vn