Thành phố Hà Nội

Hà Nội: Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP

Đến thời điểm này Hà Nội có 2.711 sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) từ ba đến năm sao; trong đó, nhiều sản phẩm thuộc nhóm ngành ẩm thực, đồ lưu niệm… Từ tiềm năng này, nhiều địa phương của thành phố đưa các sản phẩm OCOP vào chuỗi cung ứng của kinh tế du lịch, làm tăng sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch. Bên cạnh đó, thành phố phát triển các trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP gắn với du lịch tại các làng nghề tiêu biểu.

Chi tiết

Hà Nội: Quảng bá làng nghề từ những sản phẩm OCOP

Không chỉ dẫn đầu cả nước về số lượng làng nghề, Hà Nội cũng là địa phương đứng đầu về số lượng sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm). Chính những sản phẩm OCOP này đã góp phần quảng bá du lịch, thúc đẩy kinh tế tại các làng nghề của Thủ đô.

Chi tiết

Hà Nội: Tạo cơ chế phát triển du lịch nông nghiệp

Hà Nội có vùng ngoại thành rộng hơn 3.000 km2 với địa hình đa dạng, đồng thời, sắc thái văn hóa làng quê cũng rất phong phú. Đây là cơ sở để du lịch nông nghiệp trên địa bàn thành phố bứt tốc, phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, để

Chi tiết