Thành phố Hà Nội

Bánh chưng Tranh Khúc

Bánh chưng Tranh Khúc có hai loại: Bánh chưng vuông và bánh tét, với nhiều kích cỡ khác nhau, giá cả khác nhau. Năm 2011, làng nghề bánh chưng Tranh Khúc được UBND thành phố Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống.

Chi tiết