Thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng: Phát triển du lịch nông nghiệp bền vững

Du lịch nông nghiệp đang ngày càng thu hút người dân địa phương và du khách đến trải nghiệm; đồng thời tạo ra việc làm cho người dân địa phương, tuy nhiên, cần bảo đảm các tiêu chí để phát triển du lịch nông nghiệp bền vững. Về với thiên nhiên, trải nghiệm các hoạt

Chi tiết

Đà Nẵng: Phát triển du lịch xanh

Xây dựng sản phẩm du lịch xanh, đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường… là định hướng mà các tổ chức, cá nhân cũng như cơ quan quản lý nỗ lực thực hiện để góp phần phát triển du lịch xanh tại Đà Nẵng.

Chi tiết

Đà Nẵng có 98 sản phẩm OCOP

Chiều 06/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức công bố, trao chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2023 và triển khai Nghị quyết số 88/2023/NQ-HĐND của HĐND thành phố về sửa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm Nghị quyết 329/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020.

Chi tiết

Đà Nẵng: Thêm 25 sản phẩm đạt OCOP 4 sao cấp thành phố

Chiều 06/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố, trao chứng nhận sản phẩm đạt OCOP 4 sao cấp thành phố và triển khai Nghị quyết 88/2023/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND thành phố về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành

Chi tiết