Yên Bái: Trấn Yên hỗ trợ 237 triệu đồng bảo tồn, phát huy di sản văn hóa

Năm 2023, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã hỗ trợ 237 triệu đồng duy trì 4 đội văn nghệ tại thôn, bản có hoạt động du lịch cộng đồng, hỗ trợ 5 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể.

Một tiết mục được biểu diễn tại lễ tổng kết lớp bảo tồn văn hóa phi vật thể xã Kiên Thành

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc được các cấp Đảng, chính quyền huyện Trấn Yên quan tâm. Theo đó, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ được tạo điều kiện và khuyến khích thành lập, là nơi truyền dạy kho tàng văn học, nghệ thuật dân gian của các dân tộc.

Cùng với đó, huyện đã có nhiều giải pháp thúc đẩy xây dựng và phát triển các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025, tạo điều kiện tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Năm 2023, huyện đã hỗ trợ 237 triệu đồng, duy trì 4 đội văn nghệ tại thôn, bản có hoạt động du lịch cộng đồng, hỗ trợ 5 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể. Qua đó, giúp các đội văn nghệ và các lớp truyền dạy văn hóa tại cơ sở thuận lợi hơn trong công tác tập luyện, truyền dạy và biểu diễn những điệu dân ca, dân vũ truyền thống, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy những nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trong huyện.

Thành Trung

Báo Yên Bái – baoyenbai.com.vn