Lâm Đồng: Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Churu gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Nằm trong Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng vừa triển khai mô hình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Churu phục vụ phát triển du lịch cộng đồng tại Đức Trọng. 
Nguyện cầu mưa thuận gió hòa, đập nước đầy ăm ắp, cho mùa màng tươi tốt
Ảnh minh họa

Theo đó, Sở đã tiến hành tập huấn cho gần 200 già làng, trưởng thôn, người có uy tín, nghệ nhân cao tuổi và thành viên các CLB Cồng chiêng của các xã Tà Hine, Tà Năng, Đà Loan, Đa Quyn.

Các học viên đã được trang bị những giá trị cốt lõi của di sản văn hóa và sự cần thiết phải bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; mục tiêu và những nội dung cơ quan của Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng, dân ca dân vũ, dân nhạc và việc truyền dạy cho thế hệ trẻ; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Churu trở thành các sản phẩm du lịch độc đáo; kỹ năng giao tiếp với du khách, cách làm du lịch cộng đồng…

Việc xây dựng mô hình nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, của cả cộng đồng vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Churu ở Đức Trọng, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo ra nguồn thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các buôn làng.

Quỳnh Uyển
Báo Lâm Đồng online – baolamdong.vn