Hà Nội: 10 địa điểm được công nhận Mô hình Trung tâm Thiết kế sáng tạo gắn với du lịch cấp xã năm 2023

Ngày 27/12, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức hội đồng đánh giá công nhận Mô hình Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch cấp xã năm 2023 (gọi tắt là Mô hình Trung tâm cấp xã năm 2023).

 

 

10 địa điểm được công nhận Mô hình Trung tâm Thiết kế sáng tạo gắn với du lịch cấp xã năm 2023- Ảnh 1.

Hội đồng đánh giá công nhận Mô hình Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch cấp xã năm 2023. Ảnh: VGP/TL

Bộ tiêu chí đánh giá, hướng dẫn, phát triển Mô hình Trung tâm được thiết kế với thang điểm 100.

Trong đó, Không gian trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm (20 điểm) với tiêu chí bắt buộc đó là các sản phẩm trưng bày và bán gồm sản phẩm OCOP được công nhận, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu mang đặc trưng làng nghề nơi chủ thể đăng ký đánh giá, công nhận (tối thiểu 60%).

Về Không gian giao dịch, hội thảo nhóm (15 điểm) với các tiêu chí bắt buộc gồm diện tích không gian giao dịch, hội thảo nhóm tối thiểu là 100m2 (đối với khu vực hội thảo có bàn diện tích là 1,8m2/người và tối thiểu 0,8m2/người khi không có bàn); Công khai niêm yết giá dịch vụ; trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ các hoạt động giao dịch, hội thảo nhóm và phù hợp tính chất của nhiều loại sự kiện khác nhau.

Ngoài ra còn có Không gian trình diễn, trải nghiệm và thông tin sản phẩm (20 điểm); Không gian chụp ảnh (10 điểm) Quản lý vận hành (20 điểm); Điều kiện về cơ sở hạ tầng (15 điểm)…

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội về phát triển Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023; Quyết định số 6385/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của UBND Thành phố ban hành Bộ tiêu chí và Quy trình đánh giá, hướng dẫn, phát triển Mô hình Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch cấp xã (theo mô hình phân tán) trên địa bàn Thành phố.

Chia sẻ về tình hình hồ sơ tham gia đánh giá, công nhận Mô hình Trung tâm cấp xã năm 2023), đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết, ngày 19/12/2023, Sở đã có văn bản số 6450/SCT-TTKC về việc phối hợp triển khai đánh giá hướng dẫn, phát triển mô hình Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch cấp xã trên địa bàn Thành phố; giao Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp tổ chức hướng dẫn các đơn vị tham gia đánh giá, công nhận Mô hình Trung tâm cấp xã năm 2023.

Theo đó, từ ngày 19/12/2023 đến hết ngày 21/12/2023, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp đã tổ chức triển khai thực hiện hướng dẫn, tư vấn lập hồ sơ tham gia đánh giá, công nhận Mô hình Trung tâm cấp xã năm 2023 tại 10 địa điểm gồm: Làng nghề gốm Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Làng nghề Sơn mài Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín; Làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên: Làng nghề mây tre đang Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ: Làng nghề Bánh trưng, bánh dày thôn Tranh Khúc, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì;

Làng nghề Sơn đồng xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức; Làng nghề gỗ Mỹ Nghệ Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh; Làng nghề may áo dài Trạch Xá, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa; Làng nghề Dệt lụa tơ tằm Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông; Làng nghề gốm sứ Kim Lan, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ phận chuyên môn giúp việc Hội đồng đã tiếp nhận hồ sơ của 10 đơn vị tham gia đánh giá, công nhận Mô hình Trung tâm cấp xã năm 2023 tại các địa điểm nêu trên.

Qua rà soát, hồ sơ của 10 đơn vị đăng ký tham gia đều hợp lệ và đủ điều kiện thực hiện đánh giá, công nhận Mô hình Trung tâm cấp xã năm 2023. Bộ phận chuyên môn giúp việc Hội đồng đã tiến hành đối chiếu, phân tích, đánh giá tính xác thực của 10 hồ sơ và gửi hồ sơ, kết quả đánh giá sơ bộ đến các thành viên Hội đồng.

Theo đó, trong 10 hồ sơ công nhận có 5 hồ sơ đạt từ 80 đến dưới 90 điểm và 5 hồ sơ đạt từ 70 đến dưới 80 điểm.

Sau cuộc họp, Hội đồng thống nhất đề nghị Sở Công Thương công nhận Mô hình Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch cấp xã năm 2023 cho 10 đơn vị, trong đó có 4 đơn vị đạt mô hình 4 sao và 6 đơn vị đạt mô hình 3 sao.

Thùy Linh

Cổng TTĐT Chính phủ/Trang Thủ đô Hà Nội – thanglong.chinhphu.vn