Công nhận Làng nghề truyền thống miến dong Phia Đén, xã Thành Công (Nguyên Bình – Cao Bằng)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 về việc công nhận Làng nghề truyền thông miến dong Phia Đén, xã Thành Công (Nguyên Bình - Cao Bằng).

Xã Thành Công (Nguyên Bình) có gần 100 hộ làm miến dong

Thành Công là xã có nghề truyền thống sản xuất miến dong. Số hộ tham gia làm miến dong ngày càng nhiều. Năm 2015, cả xã có 35 hộ sản xuất miến, đến năm 2019 tăng lên 97 hộ sản xuất miến, tập trung chủ yếu ở xóm Phia Đén, Pù Vài. Sản lượng miến không ngừng tăng cao qua các năm, từ 35 tấn (năm 2015) tăng lên 175 tấn (năm 2019), năm 2023 sản lượng đạt gần 200 tấn. Sản phẩm miến dong Phia Đén của xã được đăng ký và cấp nhãn hiệu. Tuy nhiên, việc bảo vệ thương hiệu chưa tốt, nhiều nơi lợi dụng nhãn hiệu miến dong Phia Đén để sản xuất hàng giả, làm mất uy tín sản phẩm truyền thống của địa phương.

Thực hiện Kế hoạch số 166-KH/HU ngày 28/2/2023 của Huyện ủy Nguyên Bình về Kế hoạch thực hiện nội dung đột phá “Xây dựng làng nghề sản xuất Miến dong Phia Đén tại xã Thành Công”; Chương trình số 07-CTr/HU, ngày 30/12/2020 của Huyện ủy Nguyên Bình về phát triển dịch vụ, du lịch vùng Phia Oắc – Phia Đén giai đoạn 2020 – 2025; quảng bá về du lịch, cảnh quan thiên nhiên của vùng du lịch Phia Oắc – Phia Đén, huyện tập trung vào việc đầu tư cơ sở vật chất phát triển sản phẩm du lịch, gắn với khai thác du lịch nghề làm miến dong tại huyện Nguyên Bình, đây là nghề truyền thống có từ lâu đời và trở thành một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của địa phương, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng biết đến.

Việc được công nhận là làng nghề truyền thống miến dong Phia Đén sẽ góp phần thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng dịch vụ – công nghiệp – nông nghiệp; phát huy giá trị văn hóa, nâng cao giá trị sản phẩm gắn liền với phát triển dịch vụ, du lịch. Qua đó, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần làm thay đổi bộ mặt văn hóa – xã hội của địa phương theo hướng bền vững, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.

Minh Hòa

Báo Cao Bằng – baocaobang.vn