Tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng: Quảng bá văn hóa bản địa qua homestay

Là nơi sinh sống của nhiều dân tộc, Cao Bằng sở hữu kho tàng văn hóa đa dạng và giàu bản sắc, được gìn giữ nguyên vẹn tại nhiều địa phương. Nhiều homestay trên địa bàn tỉnh tổ chức cho du khách trực tiếp trải nghiệm văn hóa bản địa, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về con người và vùng đất mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Chi tiết

Cao Bằng: Mở rộng kết nối, giao thương sản phẩm OCOP

Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã (DN, HTX), hộ sản xuất. Đây được coi

Chi tiết

Cao Bằng: Phát triển sản phẩm nông sản theo hướng liên kết

Xác định sản phẩm nông sản đặc thù, chất lượng cao là thế mạnh để người dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nâng cao thu nhập, tỉnh thực hiện nhiều giải pháp để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Trong đó, chú trọng phát triển các mô hình liên kết, tiêu thụ nông sản của đồng bào. Nhiều mô hình liên kết được hình thành, từng bước khẳng định hướng đi hiệu quả cho kinh tế nông nghiệp của tỉnh.

Chi tiết

Cao Bằng: Đổi mới và phát triển sản phẩm OCOP

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP được triển khai là cơ hội để các địa phương trong tỉnh Cao Bằng quy hoạch lại vùng sản xuất, xác định các sản phẩm nông sản, làng nghề chủ lực và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.

Chi tiết