Tỉnh Thanh Hóa

Khai thác lợi thế, tăng trưởng du lịch ở Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa tập trung khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế du lịch theo hướng phát triển bền vững. Một góc Pù Luông ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Khai thác du lịch sinh thái, cộng đồng Huyện Bá Thước có Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cùng tiểu vùng khí hậu

Chi tiết

Thanh Hoá nở rộ du lịch sinh thái gắn với suối, thác

Mùa hè năm nay, Thanh Hóa ghi nhận sự nở rộ của loại hình du lịch sinh thái gắn với suối, thác. Tuy nhiên, đi liền với sự phát triển, yêu cầu về quản lý các điểm du lịch suối, thác tự phát cũng là vấn đề cần được các địa phương đặc biệt quan tâm.

Chi tiết