Thanh Hóa: Huyện Quan Sơn phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng Nông thôn mới

Phát huy tiềm năng, lợi thế của khu vực miền núi, những năm qua, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân; góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn.

Nhận thấy bản Ngàm có nhiều điều kiện để làm du lịch cộng đồng, năm 2018, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn đã khuyến khích các hộ dân phát triển các dịch vụ du lịch. Được chính quyền vận động, nhiều hộ dân trong bản đã lưu giữ ngôi nhà sàn có kiến trúc độc đáo cùng những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái.

Bên cạnh đó, người dân  cũng có ý thức hơn trong giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan nông thôn sạch đẹp. Đến nay, cả bản có hơn 20 trong số 75 hộ dân đăng ký làm du lịch. Nhờ phát triển du lịch cộng đồng, người dân có việc làm, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng/ năm. Cuối năm 2019, bản Ngàm là đơn vị đầu tiên của huyện Quan Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Là huyện miền núi, biên giới cực Tây của tỉnh Thanh Hóa, Quan Sơn có nhiều cảnh quan thiên nhiên với hệ thống hang động, suối, thác, di tích lịch sử, di tích danh thắng… là tiềm năng phát triển du lịch.

Năm 2019, Đề án phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Quan Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở đó, huyện Quan Sơn đã rà soát các địa phương có tiềm năng để xây dựng kế hoạch và triển khai phát triển du lịch gắn với chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Huyện đã thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư đường giao thông nông thôn, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trong chương trình xây dựng nông thôn mới hắn với các điểm du lịch. Từng bước hình thành và phát triển các điểm du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh góp phần phát triển kinh tế, việc làm và thu nhập, những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Với những cách làm phù hợp, chương trình phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới đã và đang phát huy hiệu quả tích cực. Trong đó, nhiều công trình kết cấu hạ tầng nông thôn không chỉ phục vụ nhu cầu dân sinh mà còn đáp ứng yêu cầu cho phát triển du lịch. Các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương được gìn giữ, tạo nét riêng trong văn hóa du lịch, thu hút du khách đến Quan Sơn. Người dân tham gia phát triển du lịch cũng đã thay đổi nhận thức về phát triển kinh tế, xây dựng môi trường sống sáng- xanh- sạch- đẹp, tạo nên diện mạo nông thôn mới.

Hiệu quả chương trình phát triển du lịch cộng đồng ở Quan Sơn đã góp phần cùng các địa phương hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới như: Thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, văn hóa, môi trường sống… Đến nay,  huyện  Quan Sơn đã có 2 xã và 56 bản đạt chuẩn nông thôn mới, 9 bản nông thôn mới kiểu mẫu.

Hương Hạnh – Quang Phú

Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá – truyenhinhthanhhoa.vn