Tỉnh Bình Thuận

Bình Thuận: Hội nghị tập huấn phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với kinh tế tuần hoàn và du lịch nông thôn

Sáng ngày 25/4/2024, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận phối hợp với Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ Hợp tác xã miền Nam tổ chức Hội nghị tập huấn phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với kinh tế tuần hoàn và du lịch nông thôn cho các Hợp tác tác trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có bà Trần Thị Kim Thoa – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; ông Trần Duy Nghiêm Luật – Giảng viên Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ Hợp tác xã miền Nam và hơn 40 Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết

Bắc Bình (Bình Thuận) đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Theo Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 của huyện Bắc Bình (Bình Thuận), phấn đấu đến năm 2025, địa phương này sẽ phát triển, chuẩn hóa các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn; trong đó, mỗi địa phương trên địa bàn huyện có 01 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái.

Chi tiết

Bình Thuận: Phát triển du lịch gắn với quảng bá, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Để triển khai Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025, trong đó nêu rõ nội dung và nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình là quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm OCOP gắn với thị trường du lịch trọng điểm; theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết