Tỉnh Bình Dương

Tuần lễ Văn hóa, ẩm thực, du lịch – thương mại và Hội chợ sản phẩm OCOP tỉnh Bình Dương năm 2023: Giới thiệu, kết nối phát triển du lịch

Sau 4 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, Tuần lễ Văn hóa, ẩm thực, du lịch – thương mại và Hội chợ sản phẩm OCOP tỉnh Bình Dương năm 2023 (tuần lễ) đã khép lại. Thành công của tuần lễ năm nay đó là tạo ra không gian lễ hội vui tươi, thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, vui chơi, giải trí, thưởng thức ẩm thực và mua sắm các nông sản tiêu biểu.

Chi tiết

Chương trình OCOP ở Bình Dương: Tạo sức bật cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), đến nay Bình Dương có 103 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao đến 4 sao; trong đó có 10 sản phẩm 4 sao và 93 sản phẩm 3 sao cho 49 chủ thể. Sau khi được công nhận OCOP đã tạo điều kiện cho các sản phẩm tiêu thụ tốt hơn trên thị trường, thu nhập của nông dân, doanh nghiệp tăng lên.

Chi tiết

Bắc Tân Uyên (Bình Dương): Phát huy lợi thế thúc đẩy phát triển sản phẩm đặc trưng

Thời gian qua, kinh tế nông thôn huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) có bước tăng trưởng nhanh, sản xuất nông nghiệp hàng hóa liên kết theo chuỗi giá trị được hình thành và phát triển. Là địa phương có nhiều tiềm năng về nguồn nông sản, huyện đã lựa chọn những sản phẩm có lợi thế để phát triển thành sản phẩm OCOP giúp nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Chi tiết

TP. Tân Uyên (Bình Dương): Đánh thức tiềm năng du lịch nông thôn

Để đánh thức tiềm năng du lịch của thành phố Tân Uyên (Bình Dương), UBND thành phố vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, qua đó khai thác những đặc trưng về du lịch nông nghiệp, nông thôn, phát huy tối đa sự tham gia của người dân, cộng đồng để xúc tiến du lịch.

Chi tiết