Bình Dương: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái gắn với phát triển du lịch

Chiều 01/12, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh, UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2023. Tham dự hội nghị có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cùng hơn 120 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân, các hợp tác xã, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị đối thoại

Tại hội nghị, các nông dân, nhà khoa học đã có các ý kiến, kiến nghị về chính sách hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo; đầu ra của hàng hóa nông sản; chuyển đổi số trong nông nghiệp; vai trò của nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới…

Nông dân kiến nghị tại hội nghị đối thoại

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh cho biết, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện và đã ban hành nhiều chính sách, chương trình có liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là những cơ chế, chính sách tạo điều kiện để nông dân phát triển sản xuất; đẩy mạnh chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngoài nông nghiệp hữu cơ, tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái gắn với phát triển du lịch tại 4 huyện phía Bắc. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương phải quan tâm, nắm thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nông dân, nhất là những vấn đề hỗ trợ nông dân tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, phối hợp phát triển du lịch sinh thái; giới thiệu, quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp…

Hồ Văn

Báo Bình Dương điện tử – baobinhduong.vn