Yên Bình (Yên Bái) khảo sát một số dự án phát triển du lịch cộng đồng phía Đông hồ Thác Bà

Ngày 09/3, Đoàn công tác của huyện Yên Bình (Yên Bái) đã đi kiểm tra, thị sát một số dự án, mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại các xã phía Đông hồ Thác Bà.


Đoàn công tác của huyện Yên Bình kiểm tra mô hình du lịch cộng đồng tại xã Phúc An

Đoàn công tác của huyện đã kiểm tra, khảo sát một số mô hình, dự án phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn Đồng Tâm, Đồng Tha và khảo sát bến thủy nội địa tại xã Phúc An; kiểm tra dự án phát triển du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng hồ Thác Bà tại thị trấn Thác Bà và dự án phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Hồng Quân, xã Hán Đà.
Những mô hình, dự án du lịch cộng đồng trên đều mới được hình thành tại huyện Yên Bình, được xây dựng với quy mô lớn, kiến trúc thân thiện, gắn liền với bản sắc văn hóa các dân tộc vùng hồ Thác Bà. Các mô hình đều nằm ở khu vực có đường giao thông thuận tiện, dễ dàng tiếp cận với danh thắng quốc gia hồ Thác Bà sẽ giúp du khách trải nghiệm cuộc sống bình dị, hòa mình với thiên nhiên và văn hóa địa phương.
Kiểm tra các mô hình du lịch, lãnh đạo huyện Yên Bình ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các hộ gia đình, nhà đầu tư và chính quyền địa phương trong nỗ lực xây dựng, hình thành các mô hình du lịch cộng đồng, homestay gắn liền với bản sắc văn hóa địa phương; duy trì và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thông qua các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian; phối hợp và triển khai hiệu quả các chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện trong phát triển du lịch, góp phần quảng bá về tiềm năng lợi thế phát triển của địa phương, đẩy mạnh thu hút đầu tư.
Huyện Yên Bình cũng lưu ý các chủ mô hình, chính quyền quyền địa phương, tiếp tục hoàn thiện các mô hình, dự án du lịch đúng với yêu cầu, thiết kế đề ra. Trong phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương cần bám sát vào định hướng, quy hoạch; các mô hình dự án đầu tư cần có quy hoạch bài bản, giải pháp đầu tư xây dựng cụ thể; hoạt động dựa trên tiêu chí bảo vệ môi trường sinh thái, gìn giữ văn hóa bản địa… Các phòng, ban chuyên môn của huyện cần kịp thời hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong quá trình thực hiện các mô hình, dự án phát triển du lịch tại địa phương.
Hoài Văn
Báo Yên Bái – baoyenbai.com.vn