Yên Bái có 43 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP năm 2023

Thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), qua 10 tháng năm 2023 tỉnh Yên Bái đã cấp chứng nhận được 43 sản phẩm OCOP đạt 126,5% kế hoạch.


Sản phẩm OCOP nâng cao chất lượng, tạo nên thương hiệu cho người dân, doanh nghiệp và HTX

Thời gian qua, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”(OCOP), trên địa bàn tỉnh Yên Bái được người dân, doanh nghiệp hưởng ứng tham gia, tạo nên hướng đi mới, hiện đại, hiệu quả hơn trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống.
Qua 10 tháng triển khai thực hiện, các cơ quan chức năng của tỉnh đã  đôn đốc, hướng dẫn các địa phương và các cơ sở sản xuất kinh doanh các bước lập hồ sơ đề nghị công nhận sản phẩm OCOP năm 2023. Đến nay, đã chứng nhận được 43 sản phẩm/KH 34 sản phẩm OCOP, đạt 126,5% kế hoạch.
Cụ thể: Đã có 61 sản phẩm được đánh giá và cấp giấy chứng nhận OCOP năm 2023 (43 sản phẩm mới và 18 sản phẩm đánh giá lại). Trong đó, thành phố Yên Bái có 19 sản phẩm (17 sản phẩm mới, 2 sản phẩm đánh giá lại); Thị xã Nghĩa Lộ có 7 sản phẩm (2 sản phẩm mới, 5 sản phẩm đánh giá lại).
Huyện Văn Chấn có 3 sản phẩm mới; huyện Trấn Yên có 4 sản phẩm (3 sản phẩm mới, 1 sản phẩm đánh giá lại); huyện Lục Yên 7 sản phẩm mới; huyện Văn Yên 12 sản phẩm (5 sản phẩm mới, 7 sản phẩm đánh giá lại); huyện Yên Bình 9 sản phẩm (6 sản phẩm mới, 3 sản phẩm đánh giá lại).
Lũy kế toàn tỉnh đã cấp chứng nhận được 227 sản phẩm OCOP, trong đó có 21 sản phẩm đạt 4 sao, 206 sản phẩm đạt 3 sao.
Đức Toàn
Báo Yên Bái – baoyenbai.com.vn