Vĩnh Long công nhận thêm 36 sản phẩm OCOP 4 sao

Chiều 6/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố kết quả và trao chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2023. Theo đó, có 36 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao .
Trao giấy chứng nhận cho các chủ thể đạt sản phẩm OCOP 4 sao.

Năm 2023, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đã đánh giá, phân hạng 101 sản phẩm; trong đó, có 16 sản phẩm nâng hạng, 20 sản phẩm tái chứng nhận, 65 sản phẩm mới với 65 chủ thể được đánh giá, phân hạng. Qua đó, có 36 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao của 16 chủ thể và có 65 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, đến nay, tỉnh Vĩnh Long có 159 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP. Trong đó có 59 sản phẩm đạt 4 sao và 100 sản phẩm đạt 3 sao với 98 chủ thể.

Tham gia chương trình OCOP là các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ du lịch có nguồn gốc địa phương, có đặc trưng về giá trị văn hóa, lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn nguyên liệu, tri thức và văn hóa bản địa…

Chính vì thế, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP không chỉ là cơ hội để các sản phẩm địa phương khẳng định thương hiệu, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, mà còn góp phần phát huy hiệu quả, tiềm năng bản địa hướng đến xây dựng các sản phẩm đặc thù và trở thành đặc sản của tỉnh.

Bá Dũng
Báo Nhân dân – nhandan.vn