Trà Vinh: Có 04 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

Ngày 01/12/2023, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng ký Quyết định số 3116/QĐ-BCT “về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023”.


Gạo Long Hiệp được giới thiệu tại cửa hàng OCOP và nông sản, Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Theo đó, Bộ Công thương công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 173 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 thuộc các địa phương trong cả nước. Trong đó, đơn vị tỉnh Trà Vinh có 04 sản phẩm được công nhận gồm: Nước cốt dừa cấp đông của Công ty Cổ phần Trà Bắc (thành phố Trà Vinh); Bánh tráng IMEXTRAVINH của Công ty Lương thực Trà Vinh; Gạo Long Hiệp (Hạt Ngọc Rồng) của Hợp tác xã nông nghiệp Long Hiệp, huyện Trà Cú và Nước khoáng thiên nhiên đóng chai “Sao Biển” của Công ty Cổ phần Biển Xanh (thị xã Duyên Hải).

Quyết định số 3116 cũng nêu rõ: các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được công nhận, cấp giấy chứng nhận có quyền lợi và trách nhiệm theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT, ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương “quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu”; Thông tư số 14/2018/TT-BCT, ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT.

Kinh phí thưởng cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được công nhận, cấp giấy chứng nhận trích từ nguồn kinh phí khuyến công theo Quyết định số 2948/QĐ-BCT, ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công thương “về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2023”; với mức tiền thưởng là 8,2 triệu đồng/01 sản phẩm, bộ sản phẩm.

Tin, ảnh: Bá Thi

Báo Trà Vinh – baotravinh.vn