Thừa Thiên Huế phấn đấu nâng cấp, tiêu chuẩn hóa và công nhận thêm ít nhất 30 sản phẩm OCOP năm 2024

Ngày 25/3/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 nhằm triển khai hiệu quả, đồng bộ, huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024; Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ các chủ thể kinh tế tích cực tham gia Chương trình OCOP; Phát triển, chuẩn hóa các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2024 theo hướng phát huy nội sinh, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị, đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu thụ. Đồng thời, duy trì, nâng hạng các sản phẩm OCOP đã được công nhận; hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh để xây dựng sản phẩm OCOP 5 sao, sản phẩm du lịch cộng đồng; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu.

Mục tiêu cụ thể, phấn đấu nâng cấp, tiêu chuẩn hóa và công nhận thêm ít nhất 30 sản phẩm OCOP; đánh giá và công nhận lại cho các sản phẩm đã được UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế công nhận. Phát triển từ 2-3 điểm du lịch/dịch vụ du lịch cộng đồng/du lịch sinh thái cộng đồng, kết hợp bảo tồn các giá trị văn hóa tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch tham gia Chương trình OCOP. Phấn đấu có ít nhất 2 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình thí điểm “Phát triển sản phẩm rượu vang Bạch Mã gắn với vùng nguyên liệu đặc trưng bản địa, nâng cao năng lực chế biến và nâng cấp sản phẩm theo chuẩn OCOP, hướng đến sản phẩm OCOP 5 sao”…

Theo đó, kế hoạch triển khai tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau: Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn và tham quan học tập; Chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP; Trình tự đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; Tăng cường chuyển đổi số; Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP; Kiểm tra, giám sát, quản lý Chương trình OCOP.

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế – thuathienhue.gov.vn