Tập huấn truyền dạy diễn tấu cồng chiêng, trống kơ toang ở Vân Canh (Bình Định)

Trong khuôn khổ các hoạt động thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Bình Đinh triển khai Dự án 6 “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025), sáng 7.12, tại Nhà văn hóa khu phố Hiệp Giao, thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh), Sở VHTT khai mạc lớp tập huấn truyền dạy nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng, trống kơ toang cho 60 học viên là công chức văn hóa xã, nghệ nhân, đồng bào dân tộc Bana, Chăm H’roi ở địa phương.

Nhà nghiên cứu, Nghệ nhân ưu tú Yang Danh nói về thực trạng công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trong 4 ngày (7 – 10/12), các học viên được quá triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thông tin về thực trạng công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; công tác bảo tồn văn hóa phi vật thể gắn phát triển du lịch ở Vân Canh; giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh để khai thác, xây dựng thành sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch. Đồng thời, học viên được hướng dẫn thực hành truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng của đồng bào Chăm H’roi, Bana; biểu diễn trống kơ toang của đồng bào Chăm H’roi ở địa phương…

Truyền dạy biểu diễn trống kơ toang của đồng bào Chăm H’roi. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trước đó, Sở VHTT đã tổ chức nhiều hoạt động theo kế hoạch thực hiện Dự án 6 trong năm nay, như: Tập huấn truyền dạy nghề dệt thổ cẩm truyền thống, tái hiện Lễ hội ăn cốm lúa mới của đồng bào Bana Kriêm ở huyện Vĩnh Thạnh; trao tặng nhạc cụ, trang phục truyền thống, thiết bị âm thanh cho các làng đồng bào dân tộc H’re, Bana ở huyện Hoài Ân…

Ngọc Nhuận

Báo Bình Định – baobinhdinh.vn