Dịch vụ du lịch

Tập huấn truyền dạy diễn tấu cồng chiêng, trống kơ toang ở Vân Canh (Bình Định)

Trong khuôn khổ các hoạt động thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Bình Đinh triển khai Dự án 6 “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021 – 2025), sáng 7.12, tại Nhà văn hóa khu phố Hiệp Giao, thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh), Sở VHTT khai mạc lớp tập huấn truyền dạy nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng, trống kơ toang cho 60 học viên là công chức văn hóa xã, nghệ nhân, đồng bào dân tộc Bana, Chăm H’roi ở địa phương.

Chi tiết