Tân Châu – Tây Ninh: Tập huấn phương pháp tổ chức và hoạt động Nhà văn hoá dân tộc Khmer

Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức tập huấn công tác tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Nhà văn hoá dân tộc Khmer, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại đây, các thành viên trong CLB Nhà văn hoá dân tộc Khmer ấp Kà Ốt, xã Tân Đông được cán bộ phụ trách Phòng Dân tộc, thuộc Văn phòng UBND tỉnh và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tây Ninh giới thiệu khái quát về đặc điểm văn hoá dân tộc thiểu số; công tác quản lý nhà nước về văn hoá dân tộc thiểu số; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của đồng bào dân tộc Khmer; phương pháp xây dựng và tổ chức hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm; hướng dẫn về các vấn đề khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống…

Qua tập huấn giúp cho các thành viên trong CLB Nhà văn hóa dân tộc khmer ấp Kà Ốt biết các phương pháp tổ chức và hoạt động, góp phần khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc mình gắn với phát triển du lịch cộng đồng trong thời gian tới.

Chí Thành

Báo Tây Ninh – baotayninh.vn