Sơn La: Tập huấn xây dựng mô hình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch

Ngày 18/10, tại huyện Mộc Châu, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La và huyện Mộc Châu tổ chức tập huấn triển khai xây dựng mô hình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch trong xây dựng nông thôn mới, cho lãnh đạo UBND các xã thị trấn, chủ các cơ sở lưu trú và kinh doanh lĩnh vực du lịch trên địa bàn huyện.


Tập huấn triển khai xây dựng mô hình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch trong xây dựng nông thôn mới

Học viên được các giảng viên Trường đại học Văn hóa Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phổ biến, trao đổi, nhận diện bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc vùng Tây Bắc và huyện Mộc Châu, phục vụ xây dựng sản phẩm phát triển du lịch; giải pháp gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, không gian văn hóa truyền thống tạo sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; kỹ năng triển khai các mô hình giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo sản phẩm phục vụ phát triển du lịch bền vững trên địa bàn huyện; xây dựng các mô hình câu lạc bộ dân ca, dân vũ; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, sản phẩm thủ công truyền thống phục vụ phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương; kỹ năng ứng xử, giao tiếp, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống với khách du lịch và công tác truyền thông, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của địa phương…

Đây là lớp tập huấn đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Sơn La, trang bị cho cán bộ quản lý cấp xã, chủ các nhà nghỉ, khách sạn, kinh doanh các lĩnh vực du lịch một số kỹ năng cần thiết, nắm vững những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Từ đó, tham gia  hiệu quả việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Dương Quân
 Báo Sơn La Online – baosonla.org.vn