Sơn động (Bắc Giang): Đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm và du lịch cộng đồng

Nhằm phát triển du lịch bền vững, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường; đặc biệt đưa du lịch sinh thái, trải nghiệm và du lịch cộng đồng thành sản phẩm du lịch chủ lực đặc trưng của địa phương góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tới đây Sơn Động (Bắc Giang) tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm và du lịch cộng đồng thu hút du khách đến với địa phương.


Vũng Tròn rừng nguyên sinh Khe Rỗ, huyện Sơn Động

Theo đó, Sơn Động đề ra mục tiêu đến hết năm 2023 thu hút trên 545.000 lượt khách du lịch, trong đó có trên 25.000 khách lưu trú. Để đạt được mục tiêu đề ra huyện tập chung vào thực hiện nhiều nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó chú trọng vào hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân phát huy nội lực, xây dựng khu, điểm du lịch cộng đồng. Tiến hành xây dựng quy hoạch các khu điểm du lịch trọng điểm, đặc biệt là mở rộng quy hoạch khu Ba Tia, Núi Mục thị trấn Tây Yên Tử và xã Thanh Luận. Đồng thời tiến hành khảo sát, thiết kế đầu tư mở rộng, nâng cấp hạ tầng và kết nối giao thông các khu, điểm du lịch và HTX cộng đồng trên địa bàn huyện. Cùng với đó, huyện tập chung hỗ trợ đầu tư, tập huấn, hướng dẫn các hợp tác xã dịch vụ du lịch cộng đồng đi vào hoạt động. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn HTX đi thực tế để học tập các mô hình kinh doanh hoạt động dịch vụ du lịch cộng đồng nhằm từ đó xây dựng được các sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương. Hơn nữa hỗ trợ xây dựng điểm checkin cho các làng, điểm du lịch cộng đồng; làm nhà đón khách cộng đồng; thiết kế, xây dựng biển chỉ dẫn…

Đối với hoạt động xây dựng các sản phẩm du lịch, tour, tuyến du lịch, ngoài việc tiến hành xây dựng và kết nối các sản phẩm du lịch đặc trưng tạo thành tour, tuyến du lịch trọng điểm thì hoạt động kết nối với các doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành sẽ được tăng cường để phát huy khai thác hiệu quả thế mạnh du lịch của địa phương trong việc thu hút đông đảo du khách du lịch

Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng thực hiện hoạt động khôi phục, bảo tồn các di sản văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch: Điều tra, khôi phục, bảo tồn các lễ hội, những phong tục, tập quán sinh hoạt, mang bản sắc đặc trưng của các dân tộc địa phương; tổ chức các lễ hội hàng năm thành lễ hội truyền thống; phát triển các sản phẩm đặc sản, đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm dược liệu… Đặc biệt đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến điểm đến du lịch đến với đông đảo du khách thập phương./.

 Hà Bộ
Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Bắc Giang – mybacgiang.vn