Sản phẩm OCOP, ngành nghề nông thôn, nông nghiệp Tây Ninh tham gia hội chợ Làng nghề Việt Nam

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Tây Ninh cùng chủ thể OCOP, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh đã tham gia hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 19 trong khuôn khổ Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023.

Tây Ninh tham gia gian hàng tại hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 19 trong khuôn khổ Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023

Sự kiện do Bộ NN&PTNT phối hợp UBND thành phố Hà Nội tổ chức từ ngày 9 đến 12/11/2023 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 19 năm 2023 là hoạt động chính trong chuỗi các hoạt động của Festival.

Tây Ninh tham gia 2 gian hàng giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh ngành NN&PTNT, công nghiệp thực phẩm của tỉnh trong thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những thành tựu nổi bật và những định hướng trong tương lai cùng các sản phẩm OCOP; sản phẩm nông nghiệp, nghề, ngành nghề nông thôn tiêu biểu, đặc trưng của địa phương.

Hội chợ là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên nhằm quảng bá thành tựu ngành NN&PTNT; đẩy mạnh kết nối chuỗi giá trị, tôn vinh các làng nghề, phố nghề truyền thống trên khắp cả nước; khuyến khích khả năng sáng tạo của các nghệ nhân, thợ thủ công nhằm nâng cao chất lượng, phát triển tinh hoa nghề thủ công truyền thống Việt Nam.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất… kết nối giao thương, mở rộng thị trường đối với các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, đồng thời trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh.

Trúc Ly

Báo Tây Ninh – baotayninh.vn