Phú Thọ có 235 sản phẩm OCOP đạt hạng từ 3 sao trở lên

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ, tính đến hết năm 2023, tỉnh có 235 sản phẩm OCOP đạt hạng từ 3 sao trở lên (trong đó có 1 sản phẩm hạng 5 sao; 54 sản phẩm hạng 4 sao; 180 sản phẩm hạng 3 sao) với 158 chủ thể; 125/225 xã, phường, thị trấn có sản phẩm OCOP.
Sản phẩm OCOP tỉnh Phú Thọ được giới thiệu tại Liên hoan Ẩm thực quốc tế năm 2023.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Tú Anh cho biết, riêng năm 2023, tỉnh có 107 sản phẩm mới được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Trong đó, có 96 sản phẩm 3 sao; 11 sản phẩm 4 sao (tăng 173% so với kế hoạch) thuộc 13 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP hạng 5 sao đối sản phẩm Chè búp tím Thanh Ba của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Trà UT, xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba và sản phẩm Mì gạo sạch sinh ra từ làng Hùng Lô của Hợp tác xã mì gạo Hùng Lô, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì.

Ông Trần Tú Anh cho biết thêm, các sản phẩm OCOP được xếp hạng là những sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh và nét văn hóa của các địa phương. Sản phẩm đã được các huyện, thị xã và các chủ thể đầu tư thiết kế bao bì, nhãn mác, thu hút người tiêu dùng; có đầy đủ các thông tin cần thiết của sản phẩm; mã QR, mã vạch… bảo đảm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sản phẩm OCOP huyện Thanh Sơn tại Hội chợ xúc tiến thương mại, kết nối cung, cầu sản phẩm OCOP và nông sản do Sở Công thương tỉnh Phú Thọ tổ chức.

Bên cạnh các kênh tiêu thụ truyền thống, nhiều chủ thể đã bước đầu ứng dụng công nghệ để mở thêm các kênh tiêu thụ, giao dịch thương mại điện tử thông qua website; mạng xã hội…

Ngoài ra, đây là năm đầu tiên thực hiện đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo Quyết định số 148/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá và cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP hạng 3 sao; Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP hạng 4 sao và Trung ương cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP hạng 5 sao.

Ngọc Long
Báo Nhân dân – nhandan.vn