Phú Thọ: 127 sản phẩm của các hợp tác xã đạt chứng nhận OCOP

Phú Thọ hiện có 150 HTX đã có sản phẩm hàng hóa, trong đó có 127 sản phẩm của HTX đạt tiêu chuẩn OCOP từ hạng 3 sao trở lên, chiếm 49,03% tổng số sản phẩm OCOP toàn tỉnh (gồm 30 sản phẩm hạng 4 sao, 97 sản phẩm hạng 3 sao).

Sản phẩm chè móc câu của HTX Sản xuất, chế biến chè Cẩm Mỹ (Thanh Sơn) đạt OCOP 4 sao với mẫu mã đẹp, bắt mắt

Các sản phẩm được hình thành từ chuỗi giá trị do HTX vận hành, xây dựng thương hiệu như: HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hùng Việt, HTX Sản xuất kinh doanh bưởi xã Chí Đám; HTX Sản xuất chế biến chè Đá Hen; HTX Mì gạo Hùng Lô; HTX Dịch vụ sản xuất sơ chế và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn Tứ Xã; HTX Sản xuất và kinh doanh Liên Hoa Chi; HTX Sản xuất, chế biến chè Cẩm Mỹ…

Sản phẩm dầu lạc của HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Đông Thành (huyện Thanh Ba) đạt OCOP 3 sao

Nhiều HTX phát triển sản xuất với quy mô và diện tích tập trung, thể hiện vai trò quan trọng là cầu nối trong việc tiếp thu, hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; xây dựng nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc; tìm kiếm được thị trường, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm. Một số HTX có mô hình hoạt động hiệu quả, qua đó đã khẳng định vai trò quan trọng của HTX trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tích cực tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 69,9% HTX doanh thu bình quân, lợi nhuận, thu nhập của thành viên và người lao động đều tăng từ 10% – 12% so với cùng kỳ năm 2023. Các HTX đã thu hút, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động có việc làm ổn định và thời vụ.

Thúy Hằng

Báo Phú Thọ – baophutho.vn